Pitch på 90 sekund!

Så har jeg prøvd det også: å holde en pitch på 90 sekund. Da jeg ble spurt tenkte jeg at det var en grei utfordring. Og som en venn av meg sa: “Det er en grense for hvor mye du klarer å drite deg ut på 90 sekund.” Og bare for å si det med en gang; det gikk bra! Jeg holdt tidsfristen, jeg glemte ikke det jeg skulle si og tilbakemeldingene etterpå var gode.

Mariaaasbo-bloggpost-Pitch-kundeservice

90 sekund går fort!

Bestillingen var grei: holde en faglig pitch, på engelsk, om kundeservice på 90 sekunder. Så jeg satte meg ned og skrev det jeg tenkte var et minimum av hva som burde være med. Sparra med en god venninne og fikk flere nyttige innspill. Jeg fant fram stoppeklokka og leste gjennom. Den stoppa på fem minutter.

Skrell inn til beinet!

Jeg redigerte vekk mye. Leste gjennom på nytt. Tre minutter.

Jeg ble frustrert, jeg synes det var null og niks igjen av poengene mine! Setning for setning ble skrella vekk. De som fikk stå igjen ble finjustert slik at kun det absolutt mest nødvendige kom fram.

Jeg leste gjennom flere ganger og klarte til slutt å ende på 90 sekunder. Men da leste jeg fort. Ingen ville klare å få med seg det jeg sa hvis jeg skulle snakke så fort. Enda flere ord og setninger måtte ofres for at jeg kunne framføre i et tempo som gjorde det hele forståelig.

Jeg lærte mer enn jeg trodde.

Lærdommen?

  • At 90 sekunder går veldig fort!
  • Du bør lese gjennom med stoppeklokke på forhånd. Jeg bomma tross alt med tre og et halvt minutt ved første gjennomlesning…
  • Budskapet ditt kommer tydelig fram når du skreller vekk selvfølgeligheter og heller går rett til poenget. Det er nok til å skape engasjement og nysgjerrighet og legger grunnlaget for videre samtaler. Da kan man gå i dybden og diskutere nærmere.
Dette gjelder ikke bare for pitching.

Jeg velger å ta lærdommen med meg videre også til andre områder. Jeg tenker at det kan være nyttig i situasjoner hvor man ønsker å fremme sine synspunkter eller ønsker gjennomslag for sine ideer. Det kan vel tenkes at budskapet blir utydelig hvis man prater for mye rundt grøten? Og at hovedpoengene står like godt alene? Så kan man eventuelt diskutere innvendinger og bryte meninger i etterkant.

Så hva endte jeg opp med å si?

Jeg presenterte 4 kritiske suksessfaktorer for å lykkes med kundeservice. De ligger an til å få et eget blogginnlegg. Temaet er altfor interessant og omfattende til å ta med nå- du har tross alt lest mer enn 90 sekunder allerede;)

PS! Takk til Nettverk Stavanger for oppfordring om å pitche på Mixer 27. mai 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *